Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 219
Bruksnummer: 24
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: AL ILA KVARTAL V BORETTSLAGBorettslag-orgnummer: 953185881
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 2970 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fibernett, energi/fyring i fellesområdet, kommunale avgifter, festeavgift, drift og vedlikehold og div. honorarer.
Borettslagets fellesgjeld
kr 18 221 998 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 20.02.2019
kr 110 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 01.02.2019
Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 110.000, (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.02.2019
Lånebetingelser: Borettslaget har to lån
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling (IN-lån) på hele eller deler av fellesgjeld
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 57 m2/57 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Parkering
Beboerparkering tilhørende bydel St. Hanshaugen. Beboerparkering koster kr 3000,- i året. For øvrige (dvs de som ikke bor i området er det avgiftsparkering mellom 09-20). For mer informasjon om beboerparkering, se https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/?sid=&street=colletts+gate+60+c
Eiendom
Tomteareal er 975,7 m2 eiet tomt.
Byggeår
1929
Innhold
Entré, soverom, wc, bad, allrom, stue med åpen kjøkkenløsning.
Standard
Entré: Lyst og innbydende inngangsparti med praktisk adkomst til wc, soverom og stue/kjøkken. Inngangspartiet har en flott garderobenisje for oppbevaring av sko og yttertøy. Entréen er utstyrt med porttelefon. Stue/kjøkken: Moderne og funksjonelt kjøkken. Oppgradert i tidsrommet 2013-2017. Tidsriktig utstyrt med integrerte hvitevarer som komfyr, keramisk topp, oppvaskmaskin og kjøleskap med frys. Det er god lagringskapastitet i over- og underskap. Tilstandsgrad 1 fra takstmann. Åpen løsning mellom stue/kjøkken på ca. 22m² hvor man har god takhøyde, store vindusflater som gir mye lys. I stuen er det god plass til både spise- og sofaseksjon. Bad/WC: Pent, flislagt bad. Behagelig oppvarming varmekabler i gulv, spotter i tak, dusjhjørne og servant med underskap og tilhørende speil. Separat WC med toalett, servant og hylleløsning. Fellesvaskeri er beliggende i kjeller for egen maskin. Soverom: Innbydende soverom på ca. 9 m² med god plass for dobbeltseng.Det er god plass til oppbevaring i garderobeskap. Allrom: Allrom har av dagens eier blitt brukt til musikkrom. Det kan med enkle grep gjøres om til soverom. Øvrig: - Det medfølger 3 boder. En på loft på ca. 5m² og to i kjeller på til sammen ca. 10m². Hva ellers gjelder det tekniske om boligen og eiendommen generelt, henvises til tilstandsrapport og egenerklæring som vedlagt i komplett salgsoppgave.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Det er ingen nøyaktig kjennskap til hvilken type byggegrunn det er på eiendommen. Antatt fundamentert på støpte såler på fast grunn eller faste, komprimerte masser. Dreneringen antas å være utført i henhold til praksis på oppføringstidspunktet. Murverk i bærende konstruksjoner og fasader, yttervegger utvendig pusset og malt. Vinduer med 2-lags isolerglass produsert i 2006. Eldre brannklassifisert (B-30) entredør med kikkhull og sikkerhetslås. Trekonstruksjon tekket med betongtakstein. Taket er kun besiktiget fra bakken. Betong etasjeskillere. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Oslo kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1929, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger et ekspedisjonsdokument attestert 14.12.1929. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger fra 1927 og dagens utnyttelse av eiendommen. Kjøkkenet er flyttet til stuen og gjort om til soverom.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner. Varmekabler på badet.
Regulering
Pågående byggesaker i området er saksnummer: 201802948 og 201711927 vedr. oppgradering av sykkelfelt og tjenesteyting
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 149 808 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 4 139 308,8
Andel felles formue
Kr 54 274 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett.
Heftelser

Erklæring/avtale
Bestemmelser om brannvegg/-dør
Tinglyst dato 09.01.1928

Erklæring/avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 24.02.1954

Erklæring/avtale
Bestemmelse om adkomstrett Bruk av gårdsrom Bestemmelse om parkering Plikt til å utbedre eiendommene i samsvar med kommunale krav til bostandard ved urtbedring (30 år) og kommunens minstekrav ved utbedring av gårdsrom i boligkvartalet i indre by. Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune ved direktøren for Bolig- og eiendomsetaten. Med flere bestemmelser Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 18.04.1999

Urådighet
BEGRENSING I RÅDERETT BEST. OM BEGRENSNING I RÅDERETT M.V.
Tinglyst dato 25.06.1928

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget består av 157 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 6 117 960. Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 4 285 306. Årets resultat på kr 1 486 009 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017 kr 1 259 279 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 28.02.2019 av takstmann Pål Morten Pedersen.
Takstmanns konklusjon: Attraktiv beliggende leilighet på St. Hanshaugen. Leiligheten er beliggende i 1. etasje. Bygget er oppført i 1929. Leiligheten fremstår som normalt godt vedlikeholdt, i lyse farger. Det er god standard over innredninger, overflater og utstyr.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Tilstandsrapport 28.02.2019 Energiattest 28.02.2019 Plantegning Byggegodkjente tegninger Ekspedisjonsdokument attestert 14.12.2019 Nabolagsprofil Reguleringskart Årsberetning Vedtekter Borettslagordensregler
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Tori Fremmerlid Salgsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Peis / Ildsted
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Sentralt
Radon
27/3-18: Selskapet utførte i 2017 Radonmåling og det ble påvist til dels høye nivåer i leil. i 1.etg. Det er allerede utført noen strakstiltak og Multikonsult har oppført andre tiltak som styret kommet tilbake til med nærmere info om når det er aktuellt.

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.