Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 230
Bruksnummer: 10
Seksjonsnummer: 37
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3187 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer A konto fellesutgifter for seksjonen er for tiden kr. 3 187,- per måned. -Fellesutgifter kr. 2 768,- - Bilplass kr. 219,- -Bredbånd kr. 200,- Fellesutgiftene ble ihht avtale regulert opp med 3,3% fra og med 01.07.2018. Se for øvrig sameiets regnskap. Ta kontakt ved oppgjør for opplysninger om eventuelle restanser og andre uoppgjorte krav som påhviler seksjonen.
Borettslagets fellesgjeld
kr 8 007 466 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 30.12.2017
kr 64 971 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.12.2017

Lånebetingelser: Lån Nordea 6030.80.93975: Restgjeld per 01.09.2018 var kr. 8 007 466,- Lånet gjelder rehabilitering, reparasjon og vedlikehold. Lånet har rentesats lik 3,2 % og betales over 4 terminer i året. Lånet løper til 2031. Kr 5 698 281 pluss renter forfaller til betaling mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Se sameiets regnskap med noter. Selskapet har negativ egenkapital. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Forretningsfører
Brækhus Eiendom AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 53 m2/53 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal».
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
3 av 6
Parkering
Gateparkering etter gjeldende bestemmelser i området.
Eiendom
Tomteareal er 3 862 m2 eiet tomt.
Byggeår
1988
Standard
Lys og moderne 2-roms leilighet i 3. etasje. Leiligheten har en tilbaketrukket beliggenhet og oppgradert i sin helhet i 2017. Entré - Praktisk entré med plass til garderobeløsning. Nylagt gjennomgående 1-stavs eikeparkett. Stue - Romslig stue med plass til sofagruppe og tv-møblement. Utgang til nordvestvendt balkong på ca. 5,5 m² med gode lysforhold. Bad/wc - Pent bad innredet med innfliset badekar med termostatbatteri, skap med slette fronter, speilskap med belysning samt servant med ettgreps blandebatteri stående på flislagt plate. Svingbare dusjvegger i herdet glass med aluminiumprofil, samt dusj med termostatbatteri + ekstra hånddusj og veggmontert toalett. Flislagt gulv og vegg samt hexagonfliser i dusjsone og malte himlinger med downlights. Soverom - Romslig med plass til dobbeltseng og garderobeløsning. Nylagt gjennomgående 1-stavs eikeparkett og malte vegger samt malte himlinger. Kjøkken - Åpen kjøkken- og stueløsning med god skapplass. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte benkplater, belysning oppunder overskap, oppvaskkum med beslag og ettgreps kran. Integrert komfyr, induksjon platetopp, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøl- og fryseskap. Avtrekksvifte med kullfilter. Nylagt gjennomgående 1-stavs eikeparkett, fliser med marmormøsnter over kjøkkenbenk og tapet på 1 vegg samt malte himlinger og nedforete lyskasser med downlights. Annet - Sikringsskap med skrusikringer, 35 amp hovedsikring, jordfeilbryter, 6 fordelingskurser og digital strømmåler. Dørcalling med åpner, kabel-TV tjenester, fibernett fra Canal Digital og røykvarsler. Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller på ca. 3,6 m².
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene. Vi følger deg hele veien til ditt nye hjem!
Byggemåte
Boligblokk oppført på kultet og støpt sale fundamentert til antatt faste masser, dekker og bærende konstruksjoner i betong, fasader i pusset og malt betong og fasadeplater. Bygget har saltakkonstrusjon og garasjeanlegg i kjeller.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Ferdigattest datert 17.07.1989 gjelder nybygg og større arbeid. Ferdigattest datert 2003 gjelder vesentlig endring/reparasjon. Ferdigattest datert 15.10.2010 gjelder oppdeling av bruksenheter. Ferdigattest datert 12.04.2011 gjelder endring/reparasjon av bygningstekniske innstallasjoner. Ferdigattest datert 07.06.2011 gjelder vedlikehold og utbedring (§89), Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.
Oppvarming
Leiligheten er oppvarmet med panelovner og varmekabler i bad/wc.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Pågående plansak: Saksnr. 201515833 gjelder Smedgata 25 A og B. Oppføring av nytt boligbygg/punkthus. Foreløpig plan. Saksnr. 201414971 gjelder Smedgata 25 A og B - Midlertidig forbud mot tiltak. Foreløpig plan. Saksnr. 201809736 gjelder Kolstadgata - Møteplass ved Tøyen skole. Foreløpig plan. Saksnr. 201415870 gjelder Hagegata 27. Formål foreslås endret til kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig, foretning, barnehage el. l.). Foreløpig plan.
Skattemessig formuesverdi
Kr 912 185 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 283 866
Ligningsverdien er oppgitt av selger
Andel felles formue
Kr 23 411 pr 30.12.2017
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, hvorav 1 er garasjeseksjon, totalt 100 seksjoner av eiendommen gnr. 230 bnr. 10 i Oslo i henhold til oppdelingsbegjæring. Garasjeseksjonen eies av 91 boligseksjoner i fellesskap. Det er 50 parkeringsplasser per dags dato. Dyrehold er tillatt uten styrets godkjennelse. Dyreholdet skal ikke være til ulempe eller sjenanse for andre seksjonseiere eller sameiet. Kameraovervåkning av sameiets fellesarealer er tillatt. Styret kan iverksette kameraovervåkning av fellesarealene etter nærmere varsel til seksjonseie. Postkasseskilt kan fås ved henvendelse til styret. Boligsameiets styre og forretningsfører skal søkes skriftlig ved salg av bruksrett til garasjeplass når denne overdras uavhengig boligseksjonen. Det skal opplyses om kjøper og overdragelsestidspunkt. Det skal mottas et skriftlig samtykke fra styret eller forretningsfører om at overdragelsen er godkjent. Vedlagt samtykket skal det følge en oppdatert liste over fordelingen av plassene (bilag 1). Det vil bli belastet et eierskiftegebyr på 4 ganger rettsgebyr for administrasjonen ved overdragelser. Resultatregnskapet for 2017, som viser et overskudd på kr. 1 419 984,- anbefales godkjent. Styret foreslår at overskuddet føres mot egenkapitalen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 15.10.2018 av takstmann Lars-Erik Johnsrud.
Takstmanns konklusjon: Boligblokk er oppført i 1988 og bygget i henhold til byggeforskrifter gjeldende i den perioden blokken ble oppført. Leiligheten fremstår som lys og moderne, meget godt vedlikeholdt, med liten til normal bruksslitasje.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Kim Phuong Thi Tran Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Fredrik Lundstrøm Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Sang Quach Le Ngoc Salgsleder / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Heis
  • Ingen gjenboere
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Moderne
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/styregodkjenning. Seksjonseier plikter ved utleie å overlevere leietaker ett eksemplar av disse husordensregler. Utleie skal meldes på eget skjema via forretningsfører, og leietaker skal signere på dette skjemaet at de har mottatt og forstått pliktene som følger av husordensreglene.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

Vedlegg

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.