Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 96
Bruksnummer: 66
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Emanuelfjell BorettsalgBorettslag-orgnummer: 950274476
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 6435 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felleskostnadene inkluderer Get kabel-TV, kommunale avgifter, nedbetaling fellesgjeld, forretningsførsel, felles forsikring, vaktmester, trappevask og garasjeplass.
Borettslagets fellesgjeld
kr 149 318 199 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 05.03.2019
kr 504 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 28.02.2019

Lånebetingelser: Borettslaget har seks lån: Lånenr: HUS301-11495659 Restsaldo: 52.660.282,- Restløpetid: 17 år 2 md. Terminer: 4 Rente 4.20 % Lånenr: HUS302-11495659 2 Restsaldo: 24.131.458,- Restløpetid: 17 år 2 md. Terminer: 4 Rente 1.55 % Lånenr: HUS303-11495659 2 Restsaldo: 7.831.163,- Restløpetid: 17 år 2 md. Terminer: 4 Rente 4.20 % Lånenr: OBOS04-98207767417 Restsaldo: 22.522.135,- Restløpetid: 24 år 6 md. Terminer: 12 Rente 2.13 % Lånenr: OBOS05-98207767425 Restsaldo: 39.737.334,- Restløpetid: 29 år 11 md. Terminer: 12 Rente 2.10 % Lånenr: OBOS06-98207767433 Restsaldo: 2.435.827,- Restløpetid: 22 år 1 md. Terminer: 12 Rente 2.10 % Det ble vedtatt på generalforsamling i 2018 at styret skulle utrede for tilstanden på rør i leilighetene i borettslaget, samt innhente anbud på rør- og baderomsrehabilitering. Rehabiliteringsarbeidet vil medføre nye, større låneopptak. OBOS Prosjekt vil fremlegge et forslag på beboermøte i juni 2019. Estimert igangsettelse er våren 2020. Finansieringsplan er ikke avklart, men ifølge styret kan dette medføre en økning i nåværende felleskostnader. I forbindelse med garasjegulvrehabilitering har borettslaget blitt nødt til å gjøre et ytterligere låneopptak. Underveis i prosjektet ble det avdekket at tilstanden var vesentlig verre enn først antatt. Endelig sluttsum er ikke avklart, med tilregnet 15-16 millioner. Det er ikke utregnet om dette vil få noen konsekvens for felleskostnadene.
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei.
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
Forretningsfører
OBOS BBL
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 86 m2/86 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
2
Parkering
Medfølgende oppstillingsplass i felles garasjeanlegg.
Eiendom
Tomteareal er 31 936 m2 eiet tomt.
Byggeår
1973
Innhold
Entré/gang, vaskerom, baderom, 3 soverom, bod, stue med utgang til innglasset balkong, kjøkken med utgang til luftebalkong. Med boligen følger garasjeplass i lukket anlegg. Leiligheten har rom for øvrig oppbevaring i to boder på ca. 4 m² og 1,5 m².
Standard
Kjøkken: Kjøkken med åpen løsning mot spiseplass/stue. Over- og underskap i laminerte, profilerte fronter. Laminert benkeplate. Delvis panel og fliser over benkeplate. Innebygget komfyr med induksjonstopp. Innebygget oppvaskmaskin. Kjøleskap innfelt i nisje. Mekanisk avtrekk over platetopp med uttrekk til ventilasjonskanal. Bad: Flislagt baderom fra 1995. Innredet med bredt servantskap, underskap og overskap, toalett, samt dusjhjørne med innfellbare glassdører. Baderommet har en avtrekksventil og et sentralt, mekanisk avtrekk ved dusjhjørne. Tilstandsgrad 2 er satt på bakgrunn av baderommet generelle tilstand. Vaskerom: Vaskerom med malte fliser på gulv, malt tapet og felt med fliser på vegg. Utslagsvask med kran for varmt og kaldt vann. Utslagsvask brukes som avløp for vaskemaskin. Plass til tørketrommel. Varmtvannsbereder montert i skyvedørsgarderobe. Uteområdet: Innglasset sydvendt balkong på ca. 12m2. Ettlagsvinduer kan åpnes i hele balkongens bredde. Balkongdekket er flislagt. Det er montert strømuttak, belysning og markise. VVS: Boligen har naturlig ventilasjon. Det er ventiler i vinduer og yttervegg samt termist avtrekk på baderom i tillegg til et mekanisk, sentrale avtrekk i dusjhjørne. I tillegg er det mekanisk avtrekk på kjøkken med avtrekk til ventilasjonssjakt. EL: Sikringsskap med automatsikringer i felles trapperom. Hovedsikring er på 40 ampere. Det er montert overspenningsvern og jordfeilbrytere.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapport: Fundamentert på antatt støpt såle og betongkonstruksjoner på antatt faste masser.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 10.03.1976 vedr. oppføring av boligblokk. Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner. Stråleovn på baderom.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, tilhørende reguleringsplan S-1470. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Skattemessig formuesverdi
Kr 965 524 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 475 886,4
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Forkjøpsretten er forhåndsprøvd og avklart. Kontakt megler for mer informasjon. Boligen kan ikke overtas av kjøper før styret har godkjent kjøper som ny andelseier.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Eiendommen selges "som den er," jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8. Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 10.03.2019 av takstmann Andreas Høieggen.
Takstmanns konklusjon: 4-roms andelsleilighet i 2. etasje. Boligblokken er oppført i 1973, har 8 etasjer over bakkenivå og har personheis. Boligen disponerer egen parkeringsplass i garasjeanlegg samt to boder. Boligen har elektrisk oppvarming og naturlig ventilasjon iht. byggeskikk ved byggeår. TG2 -Entrédøren er ikke merket med lyd- og brannklasse. -Baderom på bakgrunn av den generelle tilstand. -Varmtvannsbereder pga. antatt alder. -Gulvoverflater pga. slitt parkett. Det ble ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved leiligheten på befaring. Det henvises forøvrig til tilstandsrapportens enkelte poster med vurderinger og tilstandsgrader. Det anbefales å hente inn styrets årsberetning, årsregnskap og vedtekter etc. Dette kan inneholde relevant informasjon mht. felles bygningsmasse, økonomi etc.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven. Hentet fra egenerklæring: 1.1 Ikke utført arbeid de siste 10 årene. 3.1 ikke utført de siste 10 årene 8.1 Garasje nylig utbedret m nye gulv Nye boder på tak 8.2 I regi av borettslag 9.2 El anlegg håndteres av borettslag 10.1 På et tidspunkt ble alle rør spylt. 10.2 I regi av borettslag 16 Takstrapport datert mars.19
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Tilstandsrapport datert 11.03.2019 - Energiattest - Selgers egenerklæring datert 27.03.2019 - Vedtekter for Emanuelfjell Borettslag - Husordensregler for Emanuelfjell Borettslag - Årsrapport 2017 - Ferdigattest datert 10.03.1976 - Byggegodkjente tegninger - Reguleringskart
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Silje Moen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Heis
  • Ingen gjenboere
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.