Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 2
Bruksnummer: 432
Seksjonsnummer: 1
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Areal
BRA/P-rom: 127 m2/127 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Horisontaltdelt tomannsbolig
Parkering
Garasjeplass i oppkjørsel.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 1 136 m2 eiet tomt.
Byggeår
1930
Innhold
Kjeller: Trapperom og kjellerstue Hoveddel: Entre/trapperom, stue, kjøkken/spisestue, 2 soverom og bad. Hybel: Stue/oppholdsareal med kjøkkenseksjon og bad.
Standard
1.etasje: Hoveddel: Entré: Innbydende entré med god plass til å henge fra seg yttertøy. Bad: Pent flislagt baderom med badekar og dusjhjørne. Badet er fra 1994 men det ble pusset opp i 2015 med nye fliser på gulv og vegg (flis på flis) samt ny innredning. Det er opplegg for vaskemaskin. Soverom 1: Romslig soverom med utgang til hyggelig markterrasse. Plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. Begge soverommene har utgang til den koselige hagen. Soverom 2: Passer utmerket som for eksempel barnerom, gjesterom eller kontor. Plass til oppbevaring igarderobeskap. Begge soverommene vender ut mot hagen. Stue: Lys og romslig stue med plass til sofa og tilhørende bord. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Kjøkken: Moderne kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer som stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap og fryser. Innredningen er fra 2015 og har limtre benkeplater og slette, lakkerte fronter. Plass til stort spisebord. Kleberstensovn varmer godt på kalde høst- og vinterdager. Fra kjøkkenet er det utgang til en hyggelig veranda på ca. 8 kvadratmeter med gode solforhold. Kjeller: Kjeller med elektronisk gulvvarme. Dagens eier har gjennomført en generell oppussing av innvendige overflater samt montering av ny trapp mellom kjeller i 2018/2019. Det gjøres oppmerksom på at kjelleren ikke er godkjent til varig opphold. Hybel: Flott hybel med stue, kjøkken og bad. Store vindusflater bidrar til naturlig lysinnslipp. Flislagt bad med opplegg til vaskemaskin. Fra hybelen er det egen inngang, men også en dør til hoveddelens entré. Per dags dato tilhører hybelen seksjon 2, men den er under reseksjonering og skal bli en del av seksjon 1. VVS: - Naturlig avtrekk med luftespalter/ventiler samt periodisk mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken. - El. oppvarming med gulvvarme; Begge rom i kjeller, hybel, bad og soverom. I tillegg enkelte panelovner. Ildsted på kjøkken kan benyttes ved behov. - Ny varmtvannstank fra ca. 200 liter OSO bereder montert under trapp til kjeller. Separat OSO bereder til hybel, ca. 120 liter fra 2013 montert i kasse på bad 2. EL: Sikringsskap i trapp med automatsikringer og jordfeilbryter. Skjult/åpent anlegg. Det er montert downlights på bad 1, entré, stue og kjøkken. Hva ellers gjelder det tekniske om boligen og eiendommen generelt, henvises til tilstandsrapport og egenerklæring som vedlagt i komplett salgsoppgave.
Hvitevarer medfølger salget.
Adkomst
Direkte adkomst fra Fredriksborgveien. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Bygget er oppført i tre. - Fundamentert til komprimerte masser/fjell. Støpt betongsåle - Grunnmur i ca. 20-25 cm. støpt betongkonstruksjon. - Drenering fra byggeår (1930/1994). Delvis ny drenering montert i 1998 i.f.m. oppføring av garasjeanlegg og støttemur - Reisverk i trekonstruksjon med utvendig liggende kledning. Opprinnelig del med 4 lag plank og papp uten ytterligere isolasjon. Nyere del med antatt isolasjon etter datidens forskrift. - Trevinduer. Kjellervindu med 2-lags isolerglass fra 2017. For øvrig 2-lags isolerglassvinduer fra 1993/1994, enkelte vinduer med luftespalter. Doble terrassedører med 3-lags isolerglass fra 2012 på soverom 1. Verandadør (kjøkken) med isolerglass - ukjent årstall. Tredører. - Valmet tak i trekonstruksjon med undertak av rupanel. Takkonstruksjon er ikke besiktiget, kun fra bakken - Takrenner, nedløpsrør med tilhørende innfesting og beslag i galvanisert metallkonstruksjon. Ukjent alder. - -Utgang fra kjøkken til original veranda i trekonstruksjon med trapp til terreng. Rekkverk i lukket trekonstruksjon med kledning. Tredekke på gulv. Areal ca. 8 m2. - Originalt pipeløp i teglsteinkonstruksjon. Nyere kleberstensovn montert på kjøkken. - Etasjeskiller i trebjelkelag. Isolasjon antatt fra byggeår Opplysningene er gitt av takstmann. Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra februar 1930. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk. Boligen er opprinnelig en enebolig som i dag seksjonert i 2 seksjoner. Det gjøres særlig oppmerksom på at areal i kjeller ikke er godkjent til varig opphold. Det foreligger imidlertid verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i følge Oslo kommune. Det foreligger uattestert ekspedisjonsdokument på våningshus. For påbygget foreligger det brukstillatelse datert 13.03.1998 med følgene gjenstående arbeider: 1. Pipe må ferdigstilles og det må dokumenteres at den er godkjent av Brann- og feievesenet. 2. Utvendig trapp fra stue i 2.etasje må påmonteres. forskiftsmessig rekkverk. 3. Husnummerskilt må monteres. 4. Utomhusannlegget må ferdigstilles. Fjellskjæringer må sikres med gjerde el. rekkverk. 5. P. plasser, snuplass og avkjørsel må opparbeides i henhold til plan godkjent av OVV 7.06.94. 6. Ansvarshavende må innsende redegjørelse for 1. oppbygging av etg, skille mellom 1 og 2 etg. 2. Oppbyggning av vegger rundt trapperom i 1. etg med snittegninger. 3. brann- el. røykevarsleres plassering. 4. Brannslukningsutstyr. Selger har opplyst om at brann / feier inspeksjon 21.06.19 er OK. I Oslo kommunes arkiv finnes ingen tegninger av garasjen. Det finnes verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse heller. I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før 01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet. Oslo kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Dersom reseksjonering ikke er komplett og tinglyst iht. innsendt begjæring samt fattet vedtak innen overtagelse: I slikt tilfelle heves kjøpet med umiddelbar virkning og begge partene er fri fra avtalen, med mindre partene avtaler annet seg imellom. Evt. avtale(r) eller tvist(er) knyttet til manglende reseksjonering eller reseksjonering som ikke samsvarer med innsendt begjæring og fattet vedtak er et forhold mellom partene - dette er meglers uvedkommende, herunder evt. konsekvenser og økonomiske krav knyttet til dette. Eiendommen er under reseksjonering, se mer info under «annen relevant info» på side 35:
Oppvarming
Elektrisk oppvarming med gulvvarme; Begge rom i kjeller, hybel, bad og soverom. I tillegg enkelte panelovner. Ildsted på kjøkken kan benyttes ved behov. Ny varmtvannstank ca. 200 liter OSO bereder under trapp ned til kjeller. Separat OSO bereder til hybel, ca. 120 liter fra 2013 montert i kasse på bad 2. Opplysninger er gitt av takstmann.
Regulering
Eiendommen reguleres av kommuneplanen Oslo mot 2013 - Smart, Trygg, Grønn datert 2015. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220). Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eier av seksjon 2 har søkt om å bygge en enebolig på tomten. Beskrivelse av søknaden: Eiendommen omfattes av Småhusplanen S-4220 og består idag av en to-mannsbolig med en eksisterende dobbelt garasje. Det er etablert hage over eksisterende garasjen. Det er oppført to støttemurer ved siden av garasje som danner adtkomst til to-mannsboligen. Det ønskes å få oppført en ny enebolig på eiendommen i tillegg til eksisterende to-mannsbolig som er horisontalt delt (til sammen blir 3 seksjoner på eiendommen). I den forbindelse ønskes å få utvidet eksisterende garasje , eksisterende støttemurene flyttes mot vei med tanke på å danne en felles underjordiske garasje anlegg samt etablering av nytt trapp for adtkomst til alle seksjoner. Det vil bli etablert hage over arealene som ønskes utvidet for felles garasje. Innkjøring: For å etablere muligheten for seksjonering av en ny enebolig på tomten, seksjon 3, må det opparbeides en ny biltilpasset adkomsvei. For å innpasse sporingskurver for bil flyttes dagens innkjørsel 4 m vestover og utvides 1 m. Resterende terreng tenkes "tilbakeført" til en grønn skråning med ny beplantning. Ved etablering av ny seksjon 3, vil tomten fremdels fremstå som et sameie. Seksjon 1 dispondere det gule arealet, samme som i dag. Seksjon 2 disponerer ikke eget uteareal. Ny seksjon 3 disponerer det grønne arealet. Resterende grått areal er felles for de tre seksjonene. ( Se tegninger vedlagt) Vedlagt ligger tegninger på hvordan eneboligen vil se ut, og hvor den vil bli plassert på tomten. Plan- og byggesaker i nærområdet: Saksnummer: 201411443: Fredriksborgveien 23 A - Riving av tilbygg, bruksendring til enebolig. Saksnummer 201303896: Fredriksborgveien 22 C - Oppføring av enebolig - Hus A.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 912 678 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 6 120 569,6
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Eiendommen er under reseksjonering - se vedlegg til salgsoppgave som viser hva som er sendt inn. Det er fattet vedtak i Oslo kommune på reseksjonering, men klagefristen er ikke utløpt og den er ikke tinglyst. Vi oppfordrer interessenter sette seg inn i vedtektene med vedlegg som følger salgsoppgaven - disse belyser situasjonen i sameiet etter reseksjoneringen. Selger tar forbehold om at reseksjoneringen gjennomføres iht innsendt begjæring. Vedlagt i salgsoppgaven ligger tegninger og søknad på hva som er søkt reseksjonert. I dag tilhører hybeldelen til seksjon 2, etter reseksjoneringen vil hybeldel tilhøre seksjon 1. Takstmanns konklusjon: Frittliggende 2-mannsbolig fra 1930 i populært og attraktivt boligområde på Bygdøy. Eiendommens bebyggelse ble opprinnelig oppført som enebolig og senere påbygget/ombygget til 2-mannsbolig i 1994. Normalt godt vedlikeholdt. Separat garasjeanlegg fra 1998. Eiet tomt på 1.135,5 m2. Normalt gode lys/solforhold. Opparbeidet haveanlegg med plen, bed, busker og trær. Takstobjektet disponerer en eksklusiv del av eiendommens tomt/have. Boligen holder normalt god, moderne standard. Objektets areal er inndelt med hoveddel samt hybeldel med separat inngang. Følgende forhold bemerkes: TG 2 på drenering TG 2 på renner, nedløp og beslag TG 2 på baderom TG 2 på baderom hybeldel Antatt tidligere lekkasje fra hybelkjøkken i hybeldel samt bruksslitasje på parkettgulv i samme areal. Areal i kjeller er definert som P-rom i denne rapporten, men det gjøres oppmerksom på at areal i kjeller i utgangspunktet ble oppført og godkjent som bodareal - ikke beregnet for varig opphold. Ved omdisponering til areal for varig opphold kreves en søknad om bruksendring. En slik søknad/godkjenning foreligger ikke. Det gjøres videre oppmerksom på at nyere vindu i kjellerstue ikke tilfredstiller dagens krav til rømningsvindu. Areal i kjeller har m.a.o. ikke 2 rømningsveier til sikkert sted (terreng) som er et absolutt krav for rom til varig opphold. Dette kun til orientering for god ordens skyld. Opplysninger er gitt av takstmann. Det foreligger en tinglyst erklæring datert 07.06.1994 om at eier av eiendommen er forpliktet til å fjerne eller forandre garasjen uten erstatning når som helst veisjefen måtte forlange det. Erklæringen kan ikke avlyses uten Oslo veisjef samtykke. Meglers vederlag Provisjon med 1,0 % av kjøpesum. I tillegg betales Saksbehandling-/ Oppgjørsgebyr kr 4 000,-, Markedsføring - Grunnpakke kr 19 900,-, Gebyr registersøk kr 1 250,-, Tilretteleggingsgebyr kr 12 500,- Alle priser inkluderer 25% mva. Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt: Alle dokumenterte utlegg betales i tillegg til tilretteleggingshonorar, gebyr diverse registersøk, markedsføringspakke, visninger samt kr 10.000,- i vederlag for utført salgsarbeid.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 13.02.2019 av takstmann Cato Kielland.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning. Selgers kommentarer til egenerklæringen: 1.1: Bad fornyet / pusset opp. Forrige eier 1.2: Nye fliser, ny innredning. Ble hovedsakelig utført av faglærte men vet det var en viss grad av egeninnsats fra tidligere eier. 1.3: Rørlegger. 1.4: Delvis egeninnsats, tidligere eier 2:Nytt innvendig piperør 5-6 år siden. 3.1:Fuktmåling i kjeller 2018. Konstatert normalt forventet kapillært fuktoppsug uten at dette utgjorde noe problem. Da kjelleren skulle innlemmes i boligen forøvrig fikk jeg i 2018, for ordens skyld, installert Elektroosmose system som ekstra fuktsikring. 3.2: Elektroosmose system installert av Fuktsikring AS 2018 7.1: Ny papp og plater under terrasse 2019 7.2: Gjort dette selv. 7.3: I forbindelse med opprensing under terrassebord konstaterte jeg at terrasseskruene som var brukt var for lange og dermed hadde laget hull i pappen slik at platene under over tid ville bli dårlige pga fukt. Har lagt nye plater og papp samt endret løsning for terrassebordene slik at disse nå er to enheter som lett kan løftes vekk når det er behov for å rense opp under disse. 8.1: Tilsynskontroll i regi av Hafslund 2018. 8.2: Finnes historikk på dette fra ombygging 1996 og frem til i dag. Begge seksjonene samtidig hadde tilsynskontroll i regi av Hafslund i 2018. 8.4: Har for øvrig historikken / oversikt / underlag på det meste av arbeidet på det elektriske anlegget som er utført siden 1994. 9.1: Nylig utført arbeid i forbindelse med reseksjonering. 9.2: VV-beredere hybel flyttet samt ny VV-hoved-bereder. Fjernstyrt hovedstoppekran innstallert. Utført av Bygdøy Servisesenter AS. 10: Seksjon 2 har rett til å bygge en seksjon 3 på bakre del av tomten. Mer spesifisert inf vedlagt i salgsoppgaven. 11: Kjeller er nylig innlemmet i seksjon 1 tilnærmet opprinnelige tegninger godkjent i 1994. Var den gang merket som bod. 11.1:Tegninger av boligen slik den fremstår i dag er sendt inn i forbindelse med reseksjoneringen. Det er ikke søkt om bruksendring fra bod tll kjellerstue. 13: Utleiedel med egen inngang, kjøkkenkrok med avtrekk samt eget bad 13.1: Ingen spesiell godkjennelse men står merket som hybel i papirene hos plan og bygg. 15: Ikke ut over "Tilstandsrapport for bolig" som utarbeides i forbindelse med salget nå. 16: Målt i kjeller over flere mnd etter nytt kjellergulv. Snittverdi 59. Tiltak unødvendig.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Elise Knutsen Skogland Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Anja Vyrmo Grindheim Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Anette Hallandvik Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Barnevennlig
 • Moderne
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
Adgang til utleie
Deler av boligen er/har vært utleid/kan leies ut, og arealet er godkjent for beboelse. Utleie av deler av egen bolig er ikke et søknadspliktig tiltak, dog er det en forutsetning at bruken av arealene er i tråd med tidligere godkjenninger, samt at det er intern forbindelse mellom hoveddelen og det arealet som leies ut. Dette følger av plan- og bygningsloven. Det gjøres oppmerksom på at arealet som er utleid/har vært utleid ikke er godkjent som en egen enhet, og etablering av en ny selvstendig boenhet er et søknadspliktig tiltak som vil kunne utløse tekniske og formelle krav, bl.a vil det være krav til at enheten skal ha alle hovedfunksjonene for bolig, ha egen inngang, samt at det ikke er en intern forbindelse mellom boenhetene. Megler kan ikke gi noen garanti for at en ev. søknad om en selvstendig enhet vil bli godkjent av kommunen.
Forbehold
Eiendommen er under reseksjonering - se vedlegg til salgsoppgave som viser hva som er sendt inn. Det er fattet vedtak i Oslo kommune på reseksjonering, men klagefristen er ikke utløpt og den er ikke tinglyst. Vi oppfordrer interessenter sette seg inn i vedtektene med vedlegg som følger salgsoppgaven – disse belyser situasjonen i sameiet etter reseksjoneringen. Selger tar forbehold om at reseksjoneringen gjennomføres iht innsendt begjæring.
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 20 579
 • Eiendomsskatt: kr 4 561

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.