Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 221
Bruksnummer: 179
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: BORETTSLAGET SANDEFJORDGT 2Borettslag-orgnummer: 853445312
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 4443 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Fyring og varmtvann, betjening av fellesgjeld, kommunale avgifter, trappevask, internett og kabel-tv fra Get og festeavgift. Fordeling av felleskostnadene: Brensel 560,- Felleskostnader 2.328,- Trappevask 78,- Kapitalkost. lån 1 OBBK01 894,- Det vil komme en økning i fellesutgifter fra januar 2019 grunnet oppgradering av grunnpakke TV/internett fra Get. Det er IN-ordning på lån 1 OBBK01. Dersom andelens del av fellesgjelden på dette lånet nedbetales, vil det medføre at felleskostnadene reduseres til 3.082,- pr. mnd.
Borettslagets fellesgjeld
kr 226 041 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 18.06.2018

Lånebetingelser: Lån 1 * OBBK01-98207367508 Restsaldo:10.164.771,- Restsaldo andel: 166.312,- Restløpetid: 19 år 3 mnd. Rente: 2,25% flytende rente. Lån 2 * OBBK02-98207454621 Restsaldo: 3.804.365,- Restsaldo andel: 59.729,- Restløpetid: 22 år 3 mnd. Rente: 2,25% flytende rente.
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Lån 1 * OBBK01-98207367508 har IN-ordning.
Sikringsordning
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv – måneder regnet fra oppsigelsesdato. Borettslaget ved dets andelseiere kan holdes ansvarlig for andres eventuelle mislighold av felleskostnader. Dette vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige andelseiere. Dersom en andelseier ikke betaler sin andel av fellesgjeld har borettslaget 1. prioritets pant i andelen for inntil 2G (folketrygdens grunnbeløp). Ved vesentlig mislighold kan borettslaget kreve tvangssalg av andelen.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 57 m2/56 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
2.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.
Byggeår
1940
Innhold
4.etasje: Entré, gang, kjøkken, stue med utgang til balkong, 2 soverom og bad. I tillegg har andelen bruksrett til en kjellerbod og en loftsbod.
Standard
Entré Lys og innbydende entré med plass til oppheng av yttertøy og sette fra seg sko. Gode oppbevaringmuligheter i kott. Dørtelefon er montert. Stue Luftig stue med plass til sofagruppe og tilhørende bord, samt spisebord. Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Utgang til balkong med hyggelig utsyn. Kjøkken Separat kjøkken med hyggelig spiseplass. Moderne kjøkkeninnredning fra 2011 med slette malte fronter. Limtre benkeplate. Godt med skap- og benkeplass. Integrert oppvaskmaskin. Hovedsoverom Lyst og luftig soverom med plass til dobbeltseng. Gode oppbevaringmuligheter i garderobeløsning. Soverom II Passer utmerket som for eksempel gjesterom/barnerom/kontor. Plass til enkeltseng og tilhørende nattbord. Bad Delikat, flislagt baderom med opplegg for vaskemaskin. Servant med god skapplass. Badet ble rehabilitert/modernisert i 2006 i regi av borettslaget. Gulv lagt om med ny varmekabel og nye fliser i 2015. EL Sikringsskap i trapperom med automatsikringer. Skjult/åpent anlegg. VVS - Naturlig avtrekk med luftespalter i vinduer og ventilerr/luftekanaler. - Varmtvann fra fellesanlegg. - Elektrisk oppvarming med gulvvarme på bad samt fjernvarme/radiatorer.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste. TESTTESTTEST
Adkomst
Direkte adkomst fra Sandefjordgata/Mogata. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisning.
Byggemåte
Bygget er oppført i mur. Grunnmur i støpt betong og etasjeskiller i betongkonstruksjon. Byggemåte er opplyst av takstmann.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Det foreligger uattestert ekspedisjonsdokument som ble innlevert 15.07.1936. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Det er satt opp en vegg på soverommet. Ellers er det samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.
Oppvarming
Fjernvarme med radiatorer. Varmekabler i badegulv.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Eiendommen reguleres av kommuneplanen Oslo mot 2013 – Smart, Trygg, Grønn datert 2015. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Saksnummer: 201708944 - Huseby - Vannbehandlingsanlegg. Oslo kommune må styrke sin overordnede vannforsyning med en bedre reserve‐ og beredskapsvannforsyning, samt tilrettelegge for å møte en betydelig befolkningsvekst i byen i årene som kommer. Mattilsynet har gitt Oslo kommune pålegg om etablering av en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 937 972 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 3 001 510,4
Andel felles formue
Kr 52 170 pr 30.12.2017
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Det er ikke vedtektsbestemt forkjøpsrett i borettslaget.
Heftelser

Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse Med flere bestemmelser
Tinglyst dato 26.04.1939

Best. om vann/kloakkledn.
Best. om vann/kloakkledn.
Tinglyst dato 19.11.1939

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Borettslaget Sandefjordgata 2 består av 74 andelsleiligheter. Borettslagets hjemmeside: http://www.sandefjordgata2.no/ Foretatte påkostninger: 2018: Oppussing av vaktmesterleilighet. 2015: Utskifting av vinduer i leiligheter og trappeoppganger. 2014: Diverse malearbeider. Vedlikehold av ytterdør, gjerde og maling av søppelsjaktene. 2012: Overgang til fjernvarme. 2009: Forberede til installering av fjernvarme 2006: Oppussing av trappeoppgangene, fyrrommet og et vaskeri. 2006: Rehabilitering av kjøkkenrør og bad. Utskiftning av vann og avløpsrør. Rehabilitering av badene, bla med membran, utskifte av røropplegg og sluk. Planlagte påkostninger: I følger forretningsfører og styreleder er det ingen planlagte påkostninger. På sikt må mest sannsynlig fasaden tas. Hundehold er ikke tillatt. Førerhunder for blinde er unntatt dette. Innekatter og øvrige husdyr kan tillates, men for alle husdyr gjelder at disse ikke skal være til sjenanse. Styret skal orienteres om alt husdyrhold.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 20.06.2018 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: 3-roms gjennomgående (øst-vest) endeleilighet på Sagene i bygård fra 1940. Normalt god, moderne standard. Stille og rolig beliggenhet i lite trafikkert område. Pent opparbeidet tomt med beplantet forhave samt stor bakgård med grøntareal, sittgrupper og sykkelparkering. Følgende forhold bemerkes; - Enkelte monteringshull i veggfliser på bad. - 1stk. vindu i stue er opplyst å være feilmontert. Forholdet er under utbedring i regi av borettslaget. Ingen åpenbare vesentlige feil/mangler observert på befaringsdagen. Ingen ytterligere undersøkelser synes å være nødvendig/påkrevd.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Anders Glasø Avdelingsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Silje Moen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag jfr. lov om borettslag §§ 5-5 og 5-6.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.