Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 228
Bruksnummer: 559
Seksjonsnummer: 14
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 3101 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Varmtvann, kabel-TV, forretningsførsel, bygningsforsikring, fellesgjeld, kommunale avgifter, mm.
Borettslagets fellesgjeld
kr 1 225 936 som utgjør Borettslagets totale fellesgjeld pr 31.03.2019
kr 40 792 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 31.03.2019

Lånebetingelser: Sameiet har et lån: Lånenr: DNB-12117571368 Restsaldo: 1.225.936,- Restløpetid: T.o.m. 15.11.2025 Terminer: 4 Rente 3.95 %
Renter, avdrag og øvrige opplysninger om borettslagets økonomi
For utfyllende informasjon må meglerforetaket kontaktes.
IN-Ordning: Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei.
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 48 m2/48 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
1.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
5
Parkering
Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Oslo kommune har innført beboerparkering i bydel Grünerløkka.
Eiendom
Tomteareal er 592 m2 eiet tomt.
Byggeår
1985
Innhold
Entré, gang, bad, soverom, kjøkken og stue med utgang til balkong. Med boligen følger bruksrett til bod i kjeller med areal 3,8 m².
Standard
Entré: Entré med veggflater malt i lyse farger. God plass til oppheng av klær og plassering av sko. Originalt linoleum på gulv. Stue: Romslig stue med åpen løsning mot kjøkken, samt utgang til balkong. Stuen har store vinduer som gir rikelig med naturlig lysinnslipp. God plass til sofagruppe med tilhørende TV-løsning, og spisegruppe. Kjøkken: Kjøkken med åpen løsning mot stue. Innredning fra byggeår 1985. Laminat benkeplater og slette, malte fronter. Fliser over benk/overlys. Det er ikke montert ventilator, kun naturlig avtrekk med ventil i vegg. Opplegg for oppvaskmaskin. Bad: Bad med standard fra byggeår 1985. Inneholder wc, badekar m/dusj, servant og originalt tørkeskap med el. ribbeovn. Opplegg for vaskemaskin. Naturlig avtrekk. Linoleum/vinylbelegg som gulvmembran. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i generell levetidsbetraktning/faktisk alder. Soverom: Soverom av god størrelse med tilhørende skap. God plass til bred dobbeltseng med tilhørende nattbord. Uteområde: Utgang fra stue til vestvendt, overbygget balkong med areal ca. 2 m². EL: Sikringstavle i fellesgang med skrusikringer fra byggeår. Skjult/åpent anlegg. VVS: - Varmtvann fra fellesanlegg. - Naturlig avtrekk med luftespalter på vinduer samt avtrekk fra kjøkken og bad med ventiler/luftekanaler. - Trevinduer og balkongdør med 2-lags isolerglass fra byggeåret. Trådglass på vinduer på soverom. - Tredører. Original entredør med brannklassifisering B30 og lydisolering dB 35. Det er montert sikkerhetslås og kikkehull.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Adkomst direkte fra Schous Plass. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Fundamentert til eksisterende byggegrunn. Grunnmur i betongkonstruksjon. Antatt drenering fra byggeår. Murkonstruksjon, utvendig forblendet med spekket, malt teglstein.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 15.03.1989 vedr. oppføring av boligblokk. Det er samsvar mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk.
Oppvarming
Oppvarming med elektrisk ribbeovn på bad. Ingen andre fastmonterte varmekilder.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, tilhørende reguleringsplan S-2255. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Pågående plan- og byggesaker i nærhet av eiendommen, 201710958, 201710960, 20171096, 201710962, 201710963, 201710964, gjelder oppføring av fem boligblokker - Sofienberggata 21-23. Ta kontakt med megler for mer informasjon.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 091 192 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 928 291,2
Andel felles formue
Kr 15 183 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Sameiet praktiserer ikke forkjøpsrett. Kjøper av seksjonen må godkjennes av sameiets styre for at ervervet skal bli gyldig. Kjøper bærer selv risikoen for at godkjenning blir gitt og må videreselge boligen for egen regning og risiko dersom styret ikke godkjenner kjøper som ny seksjonseier.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Sameiet Schous Plass 5 består av 24 seksjoner. Eiendommen selges "som den er," jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8. Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 24.02.2019 av takstmann Cato Kielland.
Takstmanns konklusjon: 2-roms gjennomgående (øst-vest) selveierleilighet med standard fra oppføringstidspunktet. Boligen ligger i 5 etasje og er oppmålt av undertegnede til 48 m2 BRA. Boligen er beliggende i et attraktivt og populært område. Nærhet til de fleste typer forretninger, servicetilbud og offentlig kommunikasjon med både bytrikk, buss og T-bane samt gangavstand til friområder og parker i nærmiljøet. Boligen har utgang fra stue til vestvendt, overbygget balkong på ca. 2,0 m². Med boligen følger bruksrett til ekstern bod i eiendommens kjeller med areal 3,8 m². Følgende forhold bemerkes; - Det er opplyst fra eier om lekkasje fra overliggende balkong ned til balkong ved "styrtregn". Forholdet er meldt til sameiets styre. - Liten boble i himling v/kjøkken/dør til gang. Ukjent årsak. - 1 stk. flis over benkeplate på kjøkken med avbrekk/skade. - Mindre skade på benkeplate ved oppvaskkum. - Utvendig gummilist på lite stuevindu er defekt. - 1 stk. vindu mot balkong med antatt punktering. - Skader på vinylbelegg (gulv) i stue og kjøkken. TG 2 settes for boligens bad med bakgrunn i generell levetidsbetraktning/alder samt manglende dokumentasjon på konstruksjonens oppbygning. TG 2 settes for innevndige overflater med bakgrunn i skader på vinylbelegg (gulv). Ingen andre vesentlige feil/mangler observert på befaringsdagen. Ingen ytterligere undersøkelser synes nødvendig/påkrevd.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven. Hentet fra egenerklæring: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller andre steder? Sprekk i servant og i toalett, dog ingen lekkasjer 1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år? Jeg har malt tak, gulv og vegger med våtromsmaling 1.2. Er arbeidet utført av faglært? Har gjort arbeidet selv 1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene? Kvitteringer for maling 1.4. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte? Egeninnsats 2. Kjenner du til om der er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende? Leiligheten har ikke ildsted. 4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Sprekk i tak og gulv, yttervegg balkong 5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur, insekter eller lignende? Veggdyrkontroll høsten 2017. Negativ. 7. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje? Se punkt 4 15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år? Tilstandsrapport, 25/2-2019
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Tilstandsrapport datert 25.02.19 - Energiattest - Selgers egenerklæring datert 15.04.19 - Vedtekter for Sameiet Schous plass 5 - Husordensregler for Sameiet Schous plass 5 - Årsrapport for 2018 - Ferdigattest datert 15.03.1989 - Byggegodkjente tegninger - Reguleringskart - Seksjoneringsbegjæring
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Silje Moen Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Anders Glasø Avdelingsleder / Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Peter Høydal Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Heis
  • Ingen gjenboere
  • Vaktmester - / Vektertjeneste
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Ihht. sameiets vedtekter er det tillatt å leie ut seksjonen.

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.