Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 212
Bruksnummer: 467
Seksjonsnummer: 13
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 7242 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Kommunale avgifter, Tv, vaktmestertjeneste og varme.
Areal
BRA/P-rom: 142 m2/142 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Etasje
3 av 3
Parkering
Leiligheten har egen garasje i byggets inngangsplan. Garasjen måles til ca. 20 kvm. Det er sidehengslet dobbelport inn til garasjen. Varme i garasjen.
Eiendom
Tomteareal er 1 384 m2 eiet tomt.
Byggeår
1939
Innhold
Gang, bad, kjøkken, kontor, stue 1, stue 2, spisestue, 2 soverom, wc. Balkong på ca. 6 kvm. To kjellerboder på ca. 4,5 og 5 kvm. I tillegg følger det med en mindre vedbod.
Standard
Hentet fra takstrapport: Vinduer og dører: Isolerglass i trerammer med topphengsling. Produksjonsår 1989. Inngangsdør med lite trådglassvindu. Sikkerhetslås. Balkongdør fra 1989 med glassfelt. Dørene til de to franske balkongene har heve/senkefunksjon. Dørene er fra 1989. Balkong: Utkraget balkong i betong med rekkverk i betong. Høyde på rekkverk er ca. 82 cm. Balkongen er på ca. 6 kvm. Balkongen er sydvestvendt Piper: To åpne peiser i stuen med gitterrister. Peisplater i stein. Feieluke ikke lokalisert, men antatt i kjeller. Eier opplyser at ildstedene fungerer etter hensikten. Kjøkken: Kjøkkeninnredning med glatte fronter og knotter. Ukjent alder på innredningen. Laminat kjøkkenbenk. Rund oppvaskkum med ett greps blandebatteri. Keramisk koketopp. Innebygget stekeovn. Nisje til kjøleskap og oppvaskmaskin. Ingen utslag på fuktsøk foran benkeskap. Ingen synlige tegn til lekkasjer. Kjøkkenet fremstår med bruksslitasje. Bad: Flislagt bad med dusjkar med glassdører. Eier opplyser at badet er fra før 1983, men er usikker på eksakt alder. I hovedsak skjult røranlegg. Eldre støpejernssluk. Servant med underskap og to- greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin. Punktsjekk med vater viser fall mot sluk. Fuktsøk på gulv gir ingen unormale utslag. Ved testing av dusjen observeres ingen lekkasjer. Eier opplever ikke problemer med dagens bruk. Toalett: Gulvstående toalett. Servant med kaldtvannskran. Servant og toalettet er byttet i 2017. Varmtvann leveres fra fellesanlegg. Fellesanlegget er ikke vurdert. Stoppekran er montert i kjelleren, nærmere bestemt i fyrrommet. Usikker oppbygging med tanke på membran. Usikker alder. Sprekker i flere fliser. Servantskapet er synlig slitt. Manglende dokumentasjon og alder setter TG. Badet bør pusses opp for å sikre tilstrekkelig fuktsikring etter dagens krav. EL: Sikringsskap i oppgangen med automatsikringer og jordfeilbryter. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter og kursoversikt. 5 kurser. Hovedsikring på 32 A.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Hentet fra tilstandsrapporten: Grunn og fundamenter: Antatt fundamentert på stabil grunn. Yttervegger: Oppført i bærende betong/ murkonstruksjoner. Teglforblendet. Vinduer: Isolerglass i trerammer med topphengsling. Produksjonsår 1989. Ytterdører og dører: Inngangsdør med lite trådglassvindu. Sikkerhetslås. Balkongdør fra 1989 med glassfelt. Dørene til de to franske balkongene har heve/senkefunksjon. Dørene er fra 1989. Innvendige dører: Glatte innerdører med terskler. Takkonstruksjon: Skråtak i trekonstruksjoner. Balkonger, terrasser ol: Utkraget balkong i betong med rekkverk i betong. Høyde på rekkverk er ca. 82 cm. Balkongen er på ca. 6 kvm. Piper og ildsteder: To åpne peiser i stuen med gitterrister. Peisplater i stein. Feieluke ikke lokalisert, men antatt i kjeller. Eier opplyser at ildstedene fungerer og er i bruk. Gulvsystemer: Etasjeskiller i betong.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ekspedisjons dokument attestert 06.02.1943 vedr. våningshus. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder sammenslåing av leiligheter inkl trapp synlig på byggegodkjente tegninger. Iflg. kommunen finnes det ingen byggesak eller tegninger på sammenslåing av leiligheter og fjerning av trapp og derav heller ikke midlertidig brukstillatelse, ferdigattest eller tegninger for dette tiltaket. Tegninger for seksjonering fra 1973 viser leiligheten slik det fremstår pr. i dag etter sammenslåing og fjerning av trapp. Kjøper overtar ansvar, risiko og evt. konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig.
Oppvarming
To åpne peiser. Radiatorer tilkoblet fellesanlegg.
Regulering
Eiendommen ligger i et området regulert til bolig. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Eiendommen er oppført på Gul liste som kommunalt listeført. Bygget er ikke formelt fredet eller vernet, men listeført som bevaringsverdige. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 2 549 261 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 8 157 635,2
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten
Andel felles formue
Kr 10 961
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet bnbolig.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Tinglyst dato 24.06.1974

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Vinduer og dører har fått TG2 grunnet alder. Innerdører har TG2 grunnet eldre innerdører og synlige bruksslitasjer. Kjøkken har fått TG2 grunnet bruksslitasjer. Overflate på innvendige vegger har TG2 grunnet generelt eldre flater med behov for vedlikehold. Bad har fått TG 2 grunnet usikker oppbygging med tanke på membran og usikker alder. Sprekker i flere fliser. Servantskapet er synlig slitt. Manglende dokumentasjon og alder. Varme generelt hat TG2 grunnet eldre rørsytemer. Det er tillatt med dyr. Kommentarer fra selgers egenerklæring: 8.1: Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende kontrollinstanser? - 2018 Hafslund Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør? - Arkel Oslo AS
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 17.09.2018 av takstmann Erik Øyum.
Takstmanns konklusjon: Leiligheten har en standard med parkett, malte flater og fliser. Bygningen er fra 1939 og skal derfor svare til de krav som gjaldt da byggesøknad ble innvilget. Leiligheten fremstår med bruksslitasje og oppgraderinger må påregnes. Se forøvrig mer utfyllende punkter om tilstand lenger bak i rapporten.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, men fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.
Boligkjøperforsikring
BN Bolig formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at BN Bolig kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Nabolagsprofil - Selgers egenerklæring - Tilstandsrapport datert 17.09.2018 - Energimerking - Vedtekter - Husordensregler for Halvdan svartesgate 2 boligsameie - Protokoll fra ordinært sameiemøte - Ekspedisjonsdokument for våningshus attestert 06.02.1943. - Erklæring om avtale - Seksjonering - Reseksjonering - Byggegodkjente tegninger - Arealbekreftelse
Finansiering
BN Bolig setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i BN Bank. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Don Tuan Tran Avd.leder/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Megler: Dafina Hadergjonaj Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Ansvarlig Megler: Lars Knudsen Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Utsikt
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Adgang til utleie
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets vedtekter/ styregodkjenning. Med de unntak som måtte følge av denne avtale har hver andelseier full disposisjonsrett over sin eierandel. Herunder har hver eier rett til salg, pantsettelse og fremleie jfr. §3 i sameiets vedtekter.
Radon
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 10 672
  • Eiendomsskatt: kr 10 672

Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.