Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 95
Bruksnummer: 46
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 0301 - OSLO
Borettslag-navn: Ammerudsletta Borettslag A/LBorettslag-orgnummer: 955362128
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 5718 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer drift og vedlikehold, felles forsikring, energi/fyring, kommunale avgifter, TV- anlegg/bredbånd.
Borettslagets fellesgjeld
kr 395 000 som utgjør Andelens fellesgjeld pr 30.09.2019

Lånebetingelser: Lånenummer: OBBK04-98207749869 Restsaldo: 89.066.932,- Restløpetid: 19 år 1 md. Rente: 2,40 (flytende)
Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 78 m2/74 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Andel
Boligtype
Leilighet
Etasje
4
Parkering
Leiligheten disponerer ingen parkeringsplass. gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Det er mulig å leie parkeringsplass i felles garasje for kr 250,- pr mnd. Det er styret som tildeler parkeringsplass.
Eiendom
Tomteareal er 27 418 m2 eiet tomt.
Byggeår
1959
Innhold
Leiligheten ligger i 4. etasje og inneholder entré, stue, bad/wc, kjøkken og 3 soverom
Standard
Entré: Inngangsparti med plass til oppbevaring av yttertøy. Stue: Rommet har plass til flere sittegrupper og er utgang til egen nordvendt balkong med fine lys- og solforhold. Kjøkken: Adskilt kjøkken med innredning fra 2016. Kjøkkenet har laminat på gulv, folierte skapfronter og integrerte hvitevarer som koketopp, stekeovn, mikrobølgeovn. Her er det også opplegg for oppvaskmaskin. Bad: Rommet ble rehabilitert i regi av borettslaget i 2003/04. Badet er flislagt med gulvvarme og underliggende membran. Innreding består av servant, vegghent klosett og dusjhjørne. Soverom 1: Det største soverommet har god plass til dobbeltseng og er vendt mot balkongen. Rommet er tilknyttet en bod med god oppbevaringsplass. Soverom 2: Dette rommet har også plass til dobbeltseng og har integrert skap. Soverom 3: Det siste soverommet har plass til dobbeltseng og garderobeløsning.
Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
Adkomst
For veibeskrivelse henvises det til kart på eiendommens hjemmeside. Det vil bli godt skiltet med BN Bolig visningsskilt til fellesvisningene.
Byggemåte
Konstruksjoner: Lavblokk på 4 etasjer og kjeller. Grunnmur i støpt betong og støpt kjellergulv. Støpte Etasjeskillere og yttervegger i tegl. Flatt yttertak antatt tekket med papp/membran. Grunnmur i betong antatt fundamentert til faste eller komprimerte masser. Vinduer og dører: Vinduer med malte trerammer og tre-lags isolerglass med produksjonsår 2013. Balkongdør med malte trerammer og 2-lags isolerglass med Produksjonsår 2013. Original entrédør med kikkehull og sikkerhetslås. Slette dører til alle rom. Balkong og trapper: Adkomst til leiligheten via felles oppgang med malte veggoverflater og betongtrapp med terrasso i trinn og reposer. Adkomst fra stue til en nordvendt balkong med teppe på gulv på ca. 8 m². Balkongen er forøvrig utstyrt med strømuttak og utelys. Dette iht vedlagt takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest datert 28.06.1962. Det foreligger også ferdig attest for montering av balkonger på fasade syd, samt for garasje datert 08.01.1971 og 12.11.1986.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig med tilhørende anlegg. Eiendommen ligger i et område innenfor støysone gul fra veg, samt innenfor hensynssone H310_1 som gjelder ras- og skredfare (steinsprang). Det foreligger en pågående sak i området med saksnr. 201708478. Denne saken omfatter oppføring av boligbygg for Ammerudveien 19-25 med felles parkeringskjeller for bygg B og C. Saken har fått igangsettingstillatelse. Saken har fått igangsettingstillatelse. Saken har fått igangsettingstillatelse. Kopi av diverse kart og reguleringsbestemmelser er enten vedlagt eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg til borettslaget.
Skattemessig formuesverdi
Kr 903 198 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 251 512,8
Ligningsverdien er oppgitt av Skatteetaten.
Andel felles formue
Kr 11 390 pr 30.12.2018
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Forkjøpsrett / Godkjenning
Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett. Kjøper må godkjennes av styret.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Regnskap 2018: Årsregnskapet viser et resultat på kr 5 169 710 og foreslås overført til egenkapital. Borettslagets disponible midler var pr 31.12.2018 kr 2 525 363 og viser borettslagets likviditet. Budsjett 2019: Det er i posten drift og vedlikehold beregnet kostnader på kr 2 000 000,- til vedlikehold som omfatter utskifting av varmepumper, oppgradering av vannrensefiltersytem, utskifting av panel til terrasser og oppstart av utskifting av fellesvaskerier. Styret har gitt fullmakt til å inngå avtale omriving av eksisterende garasjebygg, da garasjene bør rives for å kunne ta i bruk arealene foran hver garasje til parkering. Styret håper på å kunne etablere inntil 50 nyer parkeringsplasser. Styret vil også bedre parkeringssituasjonen i borettslaget ved å omdisponere arealer. Styret mener dagens leiepris på parkeringsplasser er for lav og leien må derfor opp. Ny leiepris er kr 250,- pr mnd pr. plass. Dette for å klare å bruke penger til å skaffe flere plasser. Borettslaget innfører betalingsordning i vaskeriene. Maskinparken byttes ut når slitasje og økonomi tilsier det. Vaskeprisen fastsettes til kr 20,- pr vasketid. Det har vært problemer med at luft trekkes inn i leilighetene når det røykes på balkongene eller terrassene. Dette er ikke ønskelig for alle og styret mener at dette må løses med dialog mellom beboerne dette gjelder. OBOS har konkludert med at det ikke er anledning til å innføre røykeforbud på balkongene. Styret kan bistå i dialog dersom dette er ønskelig for beboerne. Det ble på sist generalforsamling tatt opp en evt investering for solceller på taket da borettslaget har mye fellesareal på takene. Styret har en positiv innstilling til forslaget og foreslår at det oversendes styret for vurdering.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 01.10.2019 av takstmann Håkon Hosle

Takstmanns konklusjon:
Konklusjon tilstand: Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av en fire-roms andelsleilighet i Ammerudveien 27 B i Oslo. Leiligheten fremstår av noe eldre dato med stedvis bruksslitasje grunnet elde og bruk. Det må alltid påregnes noe overflateoppussing ved kjøp av en brukt bolig. Overflater er belagt med malt panel, malt tapet og laminat, malt betong på gulv. Kjøkkeninnredning med slette folierte skapfronter, laminat benkeplate. Flislagt baderom med gulvvarme som er pusset opp i regi borettslaget i 2004. Leiligheten disponerer 2 kjellerboder, samt bruk av fellesvaskeri som benyttes etter gjeldende regler. Mulighet for leie av ekstra bod-plass. Selskapet har 65 garasjer og 46 parkeringsplasser til utleie som fordeles etter venteliste av styret. Ellers gateparkering etter stedets gjeldene bestemmelser. Eier opplyser at: - Lagt laminatgulv i alle rom foruten bod og bad i 2006. - Malt opp alle vegger og lagt tapet i 2006. - Satt inn IKEA kjøkkeninnredning i 2016. - Malt opp kjøkken i 2016. Vedlikehold o.l. - Baderom er av eldre dato og har passert halvparten av forventet brukstid. Det registreres tre sprukne gulvfliser samt stedevis bom, krakelering i servant og en løs dusjdør. - Åpent strømuttak for taklampe på hovedsoverom. Dette må forskriftsmessig sikres. - Antatt eldre strømnett i leiligheten. Det anbefales en el-kontroll av en autorisert el-fagmann. - Stedvis slitasje på veggflater grunnet elde og bruk. Noe overflateoppussing må påregnes. - Det registreres noe svelling i en skapfront på kjøkken. - Det var ingen lys i boligen foruten på bad på befaringsdagen. For ytterligere informasjon se konstruksjonsbeskrivelser og eiers egenerklæring. Kommentar areal: BTA er skjønnsmessig utregnet. Det gjøres oppmerksom på at sjakter og kanaler inngår i bruksarealet (BRA), jf. NS 3940 og takstbransjens retningslinjer. Plassbygde garderobeskap er medtatt som p-rom. Kjeller bod: Ikke befart av takstmannen grunnet manglende tilgang.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres ""innen rimelig tid"". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Følgende fremstår av selgers egenerklæringsskjema: - det er sprekk i tak på hoved soverom - fasade renovert av borettslaget. Det er gjort regi av borettslaget - jeg husker ikke akkurat når men borettslaget har gjort det 2 ganger i siste 10 års periode. - e borettslaget har en gang gjort arbeid og stengte vann men jeg husker ikke når men det var i siste 3 års periode. borettslaget har gjort det.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
Egenerklæring datert 30.09.2019 Tilstandsrapport datert 03.10.2019 Energiattest 03.10.2019 Ferdigattest 28.06.1962 Regnskap 2018 Protokoll 2019 Husordensregler Vedtekter Nabolagsprofil
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Arsalan Syed Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Ingen gjenboere
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Kabel - TV
  • Offentlig vann / kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
  • Bademulighet
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen. Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse.

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I BN Bank får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av den megleren som kjenner ditt område best, for en gratis og uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.